Tuesday, November 12, 2013

My Mihi

Kia ora koutou
Greetings you all
kua hui mai nei
(who) have gathered here
ki tenei huihuinga
to this this gathering
ki te mau mai
to bring
i tga whakaaro pai
the good thoughts
Ka nui te koa i te aroha
Great is the happiness the love
Mo to koutou kaha
for your support
ki te huihui mai
in assembling/gathering
ki te ako
to learn
i nga kaupapa
the topics
e pa ana ki tenei wananga

concerning this school of learning

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.